Bloemen voor Eau de Gand

Op 22 februari gingen enkele van onze leden prachtige kalanchoë’s afleveren bij Eau de Gand. Dit is een Gents woon-zorgcentrum met zo’n 54 woongelegenheden voor senioren met zowel fysische en/of psychische begeleidingsnoden. In het zorgcentrum maken ze onder andere gebruik van een nieuw en uniek concept gelanceerd voor de zorg voor bewoners met dementie, waarbij een geïndividualiseerd zorg- en begeleidingsplan wordt opgesteld. 

In deze uitdagende tijden proberen we de bewoners met mooie kalanchoë’s en een bemoedigende boodschap een hart onder de riem te steken. Alle inwoners hebben alvast hun eerste vaccinprik achter de rug, wat positief nieuws is!

Charlotte, Wolf en Sarah bij Eau de Gand.