2 juli 2017: machtsoverdracht

Op 2 juli zal de macht officieel worden overgedragen aan de volgende voorzitter en comit├ę. De precieze locatie zal later nog worden meegedeeld.