Wie zijn we?

Rotaract staat voor Rotary in Action. Deze jongerenafdeling van Rotary International werd in 1968 gesticht; sindsdien is Rotaract uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 173000 leden in 156 landen. In België zijn we met meer dan 1200 leden verspreid over 45 clubs. Gent-Prinsenhof is daar één van, en samen met de 29 andere clubs in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen vormen wij District 1620.

 

Rotaract is een internationale serviceorganisatie die open staat voor iedereen tussen 18 en 30 jaar, en is politiek en religieus onafhankelijk. Door het hanteren van een hoogstaande moraal, het uitbouwen van leiderskwaliteiten en vormen van burgerverantwoordelijkheden wordt de Rotaract doelstelling van bevordering van de internationale vrede en verstandhouding nagestreefd. De basis van Rotaract is de vriendschap tussen de leden.

 

Wij proberen een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zeer veel goede doelen in binnen- en buitenland worden door Rotaract ondersteund. Vaak zijn mensen die het minder getroffen hebben in het leven en een duwtje in de rug kunnen gebruiken onze eerste focusgroep. Het geld voor deze goede doelen komt van geldinzamelacties die de clubs organiseren.

 

De meeste Rotaractactiviteiten gebeuren op clubniveau. De leden komen meestal eens per twee weken samen op een informele manier. Daar bespreken ze dan de agenda en plannen komende activiteiten, zoals uitstapjes, goede doelen en galabals. Het grootste deel van de opbrengsten van Rotaractactiviteiten gaan naar sociale doelen. Het doel van Rotaract is om jongeren voor te bereiden op hun latere professionele activiteiten in een kader van vriendschap en dienstbetoon naar de maatschappij.